Proves seguiment


PsP.1 (Setembre)
PsP.2 (Octubre-1)
PsP.3 (Octubre-2)
PsP.4 (Novembre)
PsP.5 (Desembre)
PsP.6 (Gener)

Calendari

Normes lliurament

Possibles solucions


PsP.1 (15 Octubre)
PsP.2 (15 Novembre)
PsP.3 (20 Novembre)
PsP.4 (8 Desembre)
PsP.5 (29 Desembre)