Exercicis Segon


De continuïtat i límits
De derivades
+ de derivades
+ de Màxims i mínims
De integrals
De sistemes lineals
D' àlgebra lineal
+ d'àlgebra lineal

Problemes facils de platejament

De geometria afí
De geometria euclidiana


Propostes recuperació 1a avaluació
Possibles solucions