Exercicis Primer


Potències.
Inequacions.
Logaritmes.
Equacions.
Polinom i fraccions.
Progressions.
Trigonometria
Complexos
Geometria
Geometria sols rectes
Còniques
Estadistica
Funcions
Derivades
+ anālisis
Combinatoria

PROPOSTES PER LA RECUPERACIĶ
POSSIBLES SOLUCIONS