GEOGEBRA

VECTORS LLIURES

Suma vectors lliures
Associativa
Commutativa
Producte per escalars
Dist resp suma escalars
Dist resp suma vectors

GEOGEBRA