GEOGEBRA

TRIGONOMETRIA


Linies trigonomètriques
Gràfic del sinus i del cosinus
Reducció al primer quadrant
Sinus d'una suma
Cosinus d'una suma
Teorema dels sinus
Teorema dels cosinus