GEOGEBRA

FETS PER L'ALEX

Aplicacions de semblanša
Secions Coniques
Triangles Posicišo Tales
Mirall

GEOGEBRA